Pro Kabaddi 9 Full schedule : प्रो कबड्डी (PKL) ९ वेळापत्रक, वेळ, ठिकाणे, तिकिटांच्या किमती, कोठे पाहयचा

Pro Kabaddi 9 Full schedule : प्रो कबड्डी लीगची नववी आवृत्ती ७ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे. PKL 9 ची तुम्हाला माहित असणे आवश्यक असलेल्या फिक्स्चर, सामन्यांच्या वेळा आणि इतर सर्व गोष्टींची संपूर्ण यादी येथे तुम्हाली मिळतील.

Pro Kabaddi 9 Full schedule : प्रो कबड्डी (PKL) ९ वेळापत्रक, वेळ, ठिकाणे, तिकिटांच्या किमती, कोठे पाहयचा
Pro Kabaddi 9 Full schedule
Advertisements

प्रो कबड्डी लीगची नववी आवृत्ती ७ ऑक्टोबरपासून बेंगळुरूमध्ये सुरू होणार आहे.


फिफा अंडर-१७ महिला विश्वचषक ११ ऑक्टोबरपासून सुरू, वेळापत्रक, ठिकाण, संघ

Pro Kabaddi 9 Full schedule

सामना क्र.तारीखमॅचवेळ
7 ऑक्टोबरदबंग दिल्ली केसी विरुद्ध यू मुंबासंध्या ७.३० वा
7 ऑक्टोबरबेंगळुरू बुल्स विरुद्ध तेलुगु टायटन्सरात्री 8:30 वा
7 ऑक्टोबरजयपूर पिंक पँथर्स विरुद्ध यूपी योद्धारात्री 9:30 वा
ऑक्टोबर 8पाटणा पायरेट्स विरुद्ध पुणेरी पलटणसंध्या ७.३० वा
ऑक्टोबर 8गुजरात जायंट्स विरुद्ध तामिळ थलायवासरात्री 8:30 वा
ऑक्टोबर 8बंगाल वॉरियर्स विरुद्ध हरियाणा स्टीलर्सरात्री 9:30 वा
९ ऑक्टोबरजयपूर पिंक पँथर्स विरुद्ध पटना पायरेट्ससंध्या ७.३० वा
९ ऑक्टोबरतेलुगु टायटन विरुद्ध बंगाल वॉरियर्सरात्री 8:30 वा
९ ऑक्टोबरपुणेरी पलटण विरुद्ध बेंगळुरू बुल्सरात्री 9:30 वा
१०ऑक्टोबर 10यू मुंबा विरुद्ध यूपी योद्धासंध्या ७.३० वा
११ऑक्टोबर 10दबंग दिल्ली केसी विरुद्ध गुजरात जायंट्सरात्री 8:30 वा
१२11 ऑक्टोबरहरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध तामिळ थलायवाससंध्या ७.३० वा
१३11 ऑक्टोबरपटना पायरेट्स विरुद्ध तेलुगु टायटन्सरात्री 8:30 वा
१४12 ऑक्टोबरबेंगळुरू बुल्स विरुद्ध बंगाल वॉरियर्ससंध्या ७.३० वा
१५12 ऑक्टोबरयूपी योद्धा विरुद्ध दबंग दिल्ली केसीरात्री 8:30 वा
13 ऑक्टोबरBREAK दिवसBREAK दिवस
१६14 ऑक्टोबरतमिळ थलायवास विरुद्ध यू मुंबासंध्या ७.३० वा
१७14 ऑक्टोबरहरियाणा स्टीलर्स वि जयपूर पिंक पँथर्सरात्री 8:30 वा
१८14 ऑक्टोबरगुजरात जायंट्स विरुद्ध पुणेरी पलटणरात्री 9:30 वा
१९15 ऑक्टोबरजयपूर पिंक पँथर्स विरुद्ध गुजरात जायंट्ससंध्या ७.३० वा
२०15 ऑक्टोबरतेलुगु टायटन्स विरुद्ध दबंग दिल्ली KCरात्री 8:30 वा
२१15 ऑक्टोबरबंगाल वॉरियर्स विरुद्ध पाटणा पायरेट्सरात्री 9:30 वा
२२16 ऑक्टोबरपुणेरी पलटण विरुद्ध यू मुंबासंध्या ७.३० वा
२३16 ऑक्टोबरयूपी योद्धा विरुद्ध बेंगळुरू बुल्सरात्री 8:30 वा
२४17 ऑक्टोबरतमिळ थलायवास विरुद्ध पटना पायरेट्ससंध्या ७.३० वा
२५17 ऑक्टोबरदबंग दिल्ली केसी विरुद्ध हरियाणा स्टीलर्सरात्री 8:30 वा
२६18 ऑक्टोबरबंगाल वॉरियर्स विरुद्ध जयपूर पिंक पँथर्ससंध्या ७.३० वा
२७18 ऑक्टोबरतेलुगु टायटन्स विरुद्ध पुणेरी पलटनरात्री 8:30 वा
२८१९ ऑक्टोबरगुजरात जायंट्स विरुद्ध यूपी योद्धासंध्या ७.३० वा
२९१९ ऑक्टोबरबेंगळुरू बुल्स विरुद्ध तामिळ थलायवासरात्री 8:30 वा
20 ऑक्टोबरBREAK दिवसBREAK दिवस
३०21 ऑक्टोबरयू मुंबा विरुद्ध हरियाणा स्टीलर्ससंध्या ७.३० वा
३१21 ऑक्टोबरपुणेरी पलटण विरुद्ध बंगाल वॉरियर्सरात्री 8:30 वा
३२21 ऑक्टोबरपटना पायरेट्स विरुद्ध दबंग दिल्ली KCरात्री 9:30 वा
३३22 ऑक्टोबरयू मुंबा विरुद्ध बेंगळुरू बुल्ससंध्या ७.३० वा
३४22 ऑक्टोबरजयपूर पिंक पँथर्स विरुद्ध तेलुगु टायटन्सरात्री 8:30 वा
३५22 ऑक्टोबरहरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध गुजरात जायंट्सरात्री 9:30 वा
३६23 ऑक्टोबरबेंगळुरू बुल्स विरुद्ध पाटणा पायरेट्ससंध्या ७.३० वा
३७23 ऑक्टोबरयूपी योद्धा विरुद्ध तामिळ थलैवासरात्री 8:30 वा
24 ऑक्टोबरBREAK दिवसBREAK दिवस
३८25 ऑक्टोबरपुणेरी पलटण विरुद्ध जयपूर पिंक पँथर्ससंध्या ७.३० वा
३९25 ऑक्टोबरतेलुगु टायटन्स विरुद्ध हरियाणा स्टीलर्सरात्री 8:30 वा
४०26 ऑक्टोबरगुजरात जायंट्स विरुद्ध यू मुंबासंध्या ७.३० वा
४१26 ऑक्टोबरदबंग दिल्ली केसी विरुद्ध बंगाल वॉरियर्स
27 ऑक्टोबरBREAK दिवसBREAK दिवस
Pro Kabaddi 9 Full schedule
Advertisements

पुण्यातील बालेवाडी स्टेडियमवर दुसरा टप्पा

सामना क्र.तारीखमॅचवेळ
4228 ऑक्टोबरतामिळ थलायवास विरुद्ध जयपूर पिंक पँथर्ससंध्या ७.३० वा
४३28 ऑक्टोबरहरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध पुणेरी पलटणरात्री 8:30 वा
४४28 ऑक्टोबरपाटणा पायरेट्स विरुद्ध यूपी योद्धारात्री 9:30 वा
४५ऑक्टोबर १९बेंगळुरू बुल्स विरुद्ध दबंग दिल्ली KCसंध्या ७.३० वा
४६ऑक्टोबर १९तेलुगु टायटन्स विरुद्ध गुजरात जायंट्सरात्री 8:30 वा
४७ऑक्टोबर १९बंगाल वॉरियर्स विरुद्ध यू मुंबारात्री 9:30 वा
४८ऑक्टोबर 30जयपूर पिंक पँथर्स विरुद्ध बेंगळुरू बुल्ससंध्या ७.३० वा
49ऑक्टोबर 30तमिळ थलैवास विरुद्ध दबंग दिल्ली के.सीरात्री 8:30 वा
50३१ ऑक्टोबरगुजरात जायंट्स विरुद्ध पटना पायरेट्ससंध्या ७.३० वा
५१३१ ऑक्टोबरयूपी योद्धा विरुद्ध तेलुगु टायटन्सरात्री 8:30 वा
521 नोव्हेंबरपुणेरी पलटण विरुद्ध दबंग दिल्ली के.सीसंध्या ७.३० वा
५३1 नोव्हेंबरहरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध बेंगळुरू बुल्सरात्री 8:30 वा
५४2 नोव्हेंबरयू मुंबा विरुद्ध तेलुगु टायटन्ससंध्या ७.३० वा
५५2 नोव्हेंबरबंगाल वॉरियर्स विरुद्ध तामिळ थलायवासरात्री 8:30 वा
3 नोव्हेंबरBREAK दिवसBREAK दिवस
५६4 नोव्हेंबरपटना पायरेट्स विरुद्ध यू मुंबासंध्या ७.३० वा
५७4 नोव्हेंबरदबंग दिल्ली केसी विरुद्ध जयपूर पिंक पँथर्सरात्री 8:30 वा
५८4 नोव्हेंबरयूपी योद्धा विरुद्ध पुणेरी पलटणरात्री 9:30 वा
५९५ नोव्हेंबरगुजरात जायंट्स विरुद्ध बंगाल वॉरियर्ससंध्या ७.३० वा
६०५ नोव्हेंबरतमिळ थलायवास विरुद्ध तेलुगु टायटन्सरात्री 8:30 वा
६१५ नोव्हेंबरहरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध यूपी योद्धारात्री 9:30 वा
६२6 नोव्हेंबरबेंगळुरू बुल्स विरुद्ध गुजरात जायंट्ससंध्या ७.३० वा
६३6 नोव्हेंबरपुणेरी पलटण विरुद्ध तामिळ थलायवासरात्री 8:30 वा
६४7 नोव्हेंबरयू मुंबा विरुद्ध जयपूर पिंक पँथर्ससंध्या ७.३० वा
६५7 नोव्हेंबरपटना पायरेट्स विरुद्ध हरियाणा स्टीलर्सरात्री 8:30 वा
६६8 नोव्हेंबरबंगाल वॉरियर्स विरुद्ध यूपी योद्धासंध्या ७.३० वा
६७8 नोव्हेंबरटीबीसी ए वि टीबीसी बीरात्री 8:30 वा
Pro Kabaddi 9 Full schedule
Advertisements

तिकीट तपशील

प्रो कबड्डी लीगच्या ९व्या सीझनची तिकिटे BookMyShow वर बुक करता येतील. एका दिवसाचे तिकीट, ज्यात तारखेला नियोजित सर्व सामन्यांचा समावेश आहे, ५०० रुपयांपासून सुरू होते.

प्रो कबड्डी लीग सीझन ९ कोठे पाहू शकता?

PKL 9 चे सामने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर प्रसारित केले जातील. तुम्ही Disney + Hotstar अ‍ॅपवर सामने थेट प्रवाहित करू शकता.

नमस्कार, माझे नाव आकाश सोनार आहे, माझे शिक्षण आहे (E&Tc) माझ्या स्पोर्ट्स ब्लॉगचा उद्देश माझ्या लेखन छंदातून तुम्हाला विविध खेळांबद्दल माहिती देणे हे आहे.

Leave a Comment