आर्सेनल एफए कप विजेत्यांची यादी | Arsenal FA Cup Winners

Arsenal FA Cup Winners

१८७२ मध्ये (Arsenal FA Cup Winners) पहिल्यांदा खेळल्या गेलेल्या एफए कपच्या विजेत्यांची यादी येथे आहे.

प्रथमच एफए कप फायनल वाँडर्सने जिंकली. त्यांनी पहिल्या नऊपैकी सहा चॅम्पियनशिप जिंकल्या.

दहा वेळा इंग्लिश फुटबॉलच्या उच्च स्तराबाहेरील संघाने एफए कप जिंकला आहे (१८८८ मध्ये फुटबॉल लीगच्या स्थापनेपासून). शेवटची वेळ होती जेव्हा वेस्ट हॅम युनायटेडने १९८० मध्ये जिंकले होते.

Arsenal FA Cup Winners


टॉप ५ भारतीय बॉक्सर

एफए कपच्या विजेत्यांची यादी

२००० ते २०२१ साली विजेते

वर्षविजेतारनर-अपधावसंख्या
२०२१लीसेस्टर सिटीचेल्सी१-०
२०२०आर्सेनलचेल्सी२-१
२०१९मँचेस्टर सिटीवॅटफोर्ड६-०
२०१८चेल्सीमँचेस्टर१-०
२०१७आर्सेनलचेल्सी२-१
२०१६मँचेस्टर युनायटेडक्रिस्टल पॅलेस२-१ aet
२०१५आर्सेनलऍस्टन व्हिला४-०
२०१४आर्सेनलहल सिटी३-२ aet
२०१३विगन ऍथलेटिकमँचेस्टर सिटी१-०
२०१२चेल्सीलिव्हरपूल२-१
२०११मँचेस्टर सिटीस्टोक सिटी१-०
२०१०चेल्सीपोर्ट्समाउथ१-०
२००९चेल्सीएव्हर्टन२-१
२००८पोर्ट्समाउथकार्डिफ शहर१-०
२००७चेल्सीमँचेस्टर युनायटेड१-०
२००६लिव्हरपूलवेस्ट हॅम युनायटेड३-३ aet
२००५आर्सेनलमँचेस्टर युनायटेड०-० aet
२००४मँचेस्टर युनायटेडमिलवॉल३-०
२००३आर्सेनलसाउथॅम्प्टन१-०
२००२आर्सेनलचेल्सी२-०
२००१लिव्हरपूलआर्सेनल२-१
२०००चेल्सीऍस्टन व्हिला१-०
aet = अतिरिक्त वेळेनंतर
Advertisements


बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिक २०२२ 

१९७१ ते १९९९ साली विजेते

१९९९मँचेस्टर युनायटेडन्यूकॅसल युनायटेड२-०
१९९८आर्सेनलन्यूकॅसल युनायटेड२-०
१९९७चेल्सीमिडल्सब्रो२-०
१९९६मँचेस्टर युनायटेडलिव्हरपूल१-०
१९९५एव्हर्टनमँचेस्टर युनायटेड१-०
१९९४मँचेस्टर युनायटेडचेल्सी४-०
१९९३ – रीप्लेआर्सेनलशेफिल्ड बुधवारी२-१ aet
१९९३ – पहिला खेळआर्सेनलशेफिल्ड बुधवारी१-१ aet
१९९२लिव्हरपूलसुंदरलँड२-०
१९९१टॉटेनहॅम हॉटस्परनॉटिंगहॅम फॉरेस्ट२-१ aet
१९९० – रीप्लेमँचेस्टर युनायटेडक्रिस्टल पॅलेस१-०
१९९०मँचेस्टर युनायटेडक्रिस्टल पॅलेस३-३ aet
१९८९लिव्हरपूलएव्हर्टन३-२ aet
१९८८विम्बल्डनलिव्हरपूल१-०
१९८७कॉव्हेंट्री शहरटॉटेनहॅम हॉटस्पर३-२ aet
१९८६लिव्हरपूलएव्हर्टन३-१
१९८५मँचेस्टर युनायटेडएव्हर्टन१-० aet
१९८४एव्हर्टनवॅटफोर्ड२-०
१९८३ – रीप्लेमँचेस्टर युनायटेडब्राइटन आणि होव्ह अल्बियन४-०
१९८३मँचेस्टर युनायटेडब्राइटन आणि होव्ह अल्बियन२-२ aet
१९८२ – रीप्लेटॉटेनहॅम हॉटस्परक्वीन्स पार्क रेंजर्स१-०
१९८२टॉटेनहॅम हॉटस्परक्वीन्स पार्क रेंजर्स१-१ aet
१९८१ – रीप्लेटॉटेनहॅम हॉटस्परमँचेस्टर सिटी३-२
१९८१टॉटेनहॅम हॉटस्परमँचेस्टर सिटी१-१ aet
१९८०वेस्ट हॅम युनायटेडआर्सेनल१-०
१९७९आर्सेनलमँचेस्टर युनायटेड३-२
१९७८इप्सविच टाउनआर्सेनल१-०
१९७७मँचेस्टर युनायटेडलिव्हरपूल२-१
१९७६साउथॅम्प्टनमँचेस्टर युनायटेड१-०
१९७५वेस्ट हॅम युनायटेडफुलहॅम२-०
१९७४लिव्हरपूलन्यूकॅसल युनायटेड३-०
१९७३सुंदरलँडलीड्स युनायटेड१-०
१९७२लीड्स युनायटेडआर्सेनल१-०
१९७१आर्सेनललिव्हरपूल२-१ aet
Advertisements

१९४१ ते १९७० साली विजेते

१९७० – रीप्लेचेल्सीलीड्स युनायटेड2-1
१९७०चेल्सीलीड्स युनायटेड2-2 aet
१९६९मँचेस्टर सिटीलीसेस्टर सिटी1-0
१९६८वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियनएव्हर्टन1-0 aet
१९६७टॉटेनहॅम हॉटस्परचेल्सी2-1
१९६६एव्हर्टनशेफिल्ड बुधवारी3-2
१९६५लिव्हरपूललीड्स युनायटेड2-1 aet
१९६४वेस्ट हॅम युनायटेडप्रेस्टन नॉर्थ एंड3-2
१९६३मँचेस्टर युनायटेडलीसेस्टर सिटी3-1
१९६२टॉटेनहॅम हॉटस्परबर्नली3-1
१९६१टॉटेनहॅम हॉटस्परलीसेस्टर सिटी2-0
१९६०वुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्सब्लॅकबर्न रोव्हर्स3-0
१९५९नॉटिंगहॅम फॉरेस्टल्युटन टाउन2-1
१९५८बोल्टन वंडरर्समँचेस्टर युनायटेड2-0
१९५७ऍस्टन व्हिलामँचेस्टर युनायटेड2-1
१९५६मँचेस्टर सिटीबर्मिंगहॅम शहर3-1
१९५५न्यूकॅसल युनायटेडमँचेस्टर सिटी3-1
१९५४वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियनप्रेस्टन नॉर्थ एंड3-2
१९५३ब्लॅकपूलबोल्टन वंडरर्स4-3
१९५२न्यूकॅसल युनायटेडआर्सेनल1-0
१९५१न्यूकॅसल युनायटेडब्लॅकपूल2-0
१९५०आर्सेनललिव्हरपूल2-0
१९४९वुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्सलीसेस्टर सिटी3-1
१९४८मँचेस्टर युनायटेडब्लॅकपूल4-2
१९४७चार्लटन ऍथलेटिकबर्नली1-0 aet
१९४६डर्बी काउंटीचार्लटन ऍथलेटिक4-1 aet
Advertisements

लियोनेल मेस्सी

१९०१ ते १९४० साली विजेते

1939पोर्ट्समाउथवुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्स4-1
1938प्रेस्टन नॉर्थ एंडहडर्सफील्ड टाउन1-0 aet
1937सुंदरलँडप्रेस्टन नॉर्थ एंड3-1
1936आर्सेनलशेफिल्ड युनायटेड1-0
1935शेफिल्ड बुधवारीवेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन4-2
1934मँचेस्टर सिटीपोर्ट्समाउथ2-1
1933एव्हर्टनमँचेस्टर सिटी3-0
1932न्यूकॅसल युनायटेडआर्सेनल2-1
1931वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियनबर्मिंगहॅम शहर2-1
1930आर्सेनलहडर्सफील्ड टाउन2-0
1929बोल्टन वंडरर्सपोर्ट्समाउथ2-0
1928ब्लॅकबर्न रोव्हर्सहडर्सफील्ड टाउन3-1
1927कार्डिफ शहरआर्सेनल1-0
1926बोल्टन वंडरर्समँचेस्टर सिटी1-0
1925शेफिल्ड युनायटेडकार्डिफ शहर1-0
1924न्यूकॅसल युनायटेडऍस्टन व्हिला2-0
1923बोल्टन वंडरर्सवेस्ट हॅम युनायटेड2-0
1922हडर्सफील्ड टाउनप्रेस्टन नॉर्थ एंड1-0
1921टॉटेनहॅम हॉटस्परवुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्स1-0
1920ऍस्टन व्हिलाहडर्सफील्ड टाउन1-0 aet
१९१५शेफिल्ड युनायटेडचेल्सी3-0
१९१४बर्नलीलिव्हरपूल1-0
1913ऍस्टन व्हिलासुंदरलँड1-0
1912 – रीप्लेबार्न्सलेवेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन1-0
1912बार्न्सलेवेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन०-०
1911 – रीप्लेब्रॅडफोर्ड सिटीन्यूकॅसल युनायटेड1-0
1911ब्रॅडफोर्ड सिटीन्यूकॅसल युनायटेड०-०
1910- रीप्लेन्यूकॅसल युनायटेडबार्न्सले2-0
1910न्यूकॅसल युनायटेडबार्न्सले1-1
१९०९मँचेस्टर युनायटेडब्रिस्टल शहर1-0
1908वुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्सन्यूकॅसल युनायटेड3-1
1907शेफिल्ड बुधवारीएव्हर्टन2-1
1906एव्हर्टनन्यूकॅसल युनायटेड1-0
1905ऍस्टन व्हिलान्यूकॅसल युनायटेड2-0
1904मँचेस्टर सिटीबोल्टन वंडरर्स1-0
1903पुरणेडर्बी काउंटी6-0
1902 – रीप्लेशेफिल्ड युनायटेडसाउथॅम्प्टन2-1
1902शेफिल्ड युनायटेडसाउथॅम्प्टन1-1
1901 – रीप्लेटॉटेनहॅम हॉटस्परशेफिल्ड युनायटेड3-1
1901टॉटेनहॅम हॉटस्परशेफिल्ड युनायटेड2-2
Advertisements

१० सर्वात मोठी फुटबॉल स्टेडियम

१८७२ ते १९०० साली विजेते

१९००पुरणेसाउथॅम्प्टन४-०
१८९९शेफिल्ड युनायटेडडर्बी काउंटी४-१
१८९८नॉटिंगहॅम फॉरेस्टडर्बी काउंटी३-१
१८९७ऍस्टन व्हिलाएव्हर्टन३-२
१८९६शेफिल्ड बुधवारीवुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्स२-१
१८९५ऍस्टन व्हिलावेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन१-०
१८९४नॉट्स काउंटीबोल्टन वंडरर्स४-१
१८९३वुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्सएव्हर्टन१-०
१८९२वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियनऍस्टन व्हिला३-०
१८९१ब्लॅकबर्न रोव्हर्सनॉट्स काउंटी३-१
१८९०ब्लॅकबर्न रोव्हर्सशेफिल्ड बुधवारी६-१
१८८९प्रेस्टन नॉर्थ एंडवुल्व्हरहॅम्प्टन वंडरर्स३-०
१८८८वेस्ट ब्रॉमविच अल्बियनप्रेस्टन नॉर्थ एंड२-१
१८८७ऍस्टन व्हिलावेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन२-०
१८८६ – रीप्लेब्लॅकबर्न रोव्हर्सवेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन२-०
१८८६ – पहिला खेळब्लॅकबर्न रोव्हर्सवेस्ट ब्रॉमविच अल्बियन०-०
१८८५ब्लॅकबर्न रोव्हर्सक्वीन्स पार्क, ग्लासगो२-०
१८८४ब्लॅकबर्न रोव्हर्सक्वीन्स पार्क, ग्लासगो२-१
१८८३ब्लॅकबर्न ऑलिंपिकजुने इटोनियन२-१
१८८२जुने इटोनियनब्लॅकबर्न रोव्हर्स१-०
१८८१जुने कार्थुशियनजुने इटोनियन३-०
१८८०क्लॅफॅम रोव्हर्सऑक्सफर्ड विद्यापीठ१-०
१८७९जुने इटोनियनक्लॅफॅम रोव्हर्स१-०
१८७८भटक्यारॉयल इंजिनियर्स३-१
१८७७भटक्याऑक्सफर्ड विद्यापीठ२-१ aet
१८७६ ​​- रीप्लेभटक्याजुने इटोनियन३-०
१८७६भटक्याजुने इटोनियन१-१ aet
१८७५- रीप्लेरॉयल इंजिनियर्सजुने इटोनियन२-०
१८७५ – पहिला खेळरॉयल इंजिनियर्सजुने इटोनियन१-१ aet
१८७४ऑक्सफर्ड विद्यापीठरॉयल इंजिनियर्स२-०
१८७३भटक्याऑक्सफर्ड विद्यापीठ२-०
१८७२भटक्यारॉयल इंजिनियर्स१-०
aet = अतिरिक्त वेळेनंतर
Advertisements

नमस्कार, माझे नाव आकाश सोनार आहे, माझे शिक्षण आहे (E&Tc) माझ्या स्पोर्ट्स ब्लॉगचा उद्देश माझ्या लेखन छंदातून तुम्हाला विविध खेळांबद्दल माहिती देणे हे आहे.

Leave a Comment