Cricket Umpire  salary

रिचर्ड केटलबरो

प्रति वर्ष : ₹ २५,००,०००/-  वनडे : ₹ १,५०,०००/- आयपीएलमध्ये : ₹ ७०,०००/-

इयान गोल्ड

प्रति वर्ष : ₹ २५,००,०००/-  वनडे : ₹ १,५०,०००/- आयपीएलमध्ये : ₹ ७०,०००/-

रिचर्ड इलिंगवर्थ

प्रति वर्ष : ₹ २५,००,०००/-  वनडे : ₹ १,५०,०००/- आयपीएलमध्ये : ₹ ७०,०००/-

पॉल रेफेल

प्रति वर्ष : ₹ ३१,२१,०००/-   वनडे : ₹ १,५०,०००/- आयपीएलमध्ये : ₹ ७०,०००/-

रॉड टकर

प्रति वर्ष : ₹ २५,००,०००/-   वनडे : ₹ १,५०,०००/- आयपीएलमध्ये : ₹ ७०,०००/-

ब्रुस ऑक्सनफोर्ड

प्रति वर्ष : ₹ २५,००,०००/-   वनडे : ₹ १,५०,०००/- आयपीएलमध्ये : ₹ ७०,०००/-

नाइजेल लॉन्ग

प्रति वर्ष : ₹ ३१,२१,००० /-   वनडे : ₹ १,५०,०००/- आयपीएलमध्ये : ₹ ७०,०००/-

अलीम दार

प्रति वर्ष : ₹ ३१,२१,००० /-   वनडे : ₹ १,५०,०००/- आयपीएलमध्ये : ₹ ७०,०००/-

मराइस इरासमस

प्रति वर्ष : ₹ २५,००,०००  /-   वनडे : ₹ १,५०,०००/- आयपीएलमध्ये : ₹ ७०,०००/-

कुमार धर्मसेना

प्रति वर्ष : ₹ २५,००,०००  /-   वनडे : ₹ १,५०,०००/- आयपीएलमध्ये : ₹ ७०,०००/-